Kontaktné údaje

Telefón

+421 905 70 35 35

Email

malydarcek@malydarcek.sk

Kamenná prevadzka

Adresa

LASER ART SK s.r.o., Kliňanská cesta 1225, 029 01 Námestovo

Zodpovedný vedúci

p. Peter Skočík

Otváracie hodiny

pondelok - piatok: 6:00 – 14:00
sobota a nedeľa: zatvorené

Fakturačné údaje

Obchodné meno

LASER ART SK s.r.o.

Sídlo spoločnosti

Kliňanská cesta 1225, 029 01 Námestovo

IČO

36407054

IČ DPH

SK2020129980 (platiteľ DPH)

Spoločnosť zapísaná

dňa 31.07.2002 v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka 13733/L.

Bankové spojenie

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK28 1100 0000 0026 2070 6812
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, Slovensko

Telefón: +41 763 21 30
E-mail: za@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Telefón: +41 763 21 30
E-mail: za@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Kontaktný formulár

    Kamenná prevádzka